วิธีการดำเนินงาน วิธีสืบและติดตามเร่งรัดหนี้สิน


      วิธีการในการเจรจาเกี่ยวกับหนี้สิน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เราจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานการเป็นหนี้เป็นสินว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ ใบวางบิล สัญญาเงินกู้ สัญญาการเล่นแชร์ สัญญาว่าจ้าง เมื่อตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องตรวจสอบเกี่ยวกับยอดหนี้ที่ค้างชำระ โดยต้องตรวจสอบว่า มียอดเงินต้นเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด นับจากวันไหนถึงวันไหน เงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบันคิดเป็นเงินเท่าใด การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการประนอมหนี้ เพราะว่าหากคุณคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยผิดพลาดในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบลูกหนี้ ลูกหนี้จะถือโอกาสไม่เจรจากับคุณโดยลูกหนี้จะผสมโรงว่าคุณตั้งใจโกงลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าหนี้ เอกสารการคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย ต้องสามารถอธิบายให้ลูกหนี้เข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง สิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึง รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้ที่สามารถติดต่อได้โดยละเอียด รวมทั้งเวลาเข้าออก กิจวัตรประจำวันของลูกหนี้ รถยนต์และพาหนะที่ลูกหนี้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ ลักษณะรูปพรรณของลูกหนี้ ต้องสอบถามจากเจ้าหนี้ให้แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าหนี้กันแน่ ใครเป็นผู้มีอำนาจของลูกหนี้ หากเจรจาหนี้บุคคลที่ไม่มีอำนาจของลูกหนี้ บุคคลดังกล่าวซึ่งไม่มีอำนาจตัดสินใจจะทำให้การเจรจาเสียเวลาเปล่า รูปพรรณของลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะคนทวงหนี้ ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน ลูกหนี้บางคนยิ่งกว่า 18 มงกุฎ เวลาไปทวงหนี้พอไปถามชื่อบอกว่าไม่ใช่ ทั้งที่เป็นลูกหนี้
      เพราะฉะนั้นต้องมีรูปพรรณของลูกหนี้ เช่น หัวล้าน ขาเป๋ ปากมาก พุงยื่น พูดจาเว่อร์ๆ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปนักทวงหนี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติการทวงหนี้ที่ผ่านมา เช่น เป็นหนี้กันมานานกี่เดือน กี่ปีแล้ว ใครเคยไปทวงหนี้มาก่อนไปเจออะไรมาบ้าง เช่น ลูกหนี้จอมเลื่อน ลูกหนี้ขี้โม้ ลูกหนี้ปากหวาน ลูกหนี้อวดใหญ่อวดโต นอกจากนี้ต้องดูว่าการชำระหนี้ของลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่องกันหรือไม่ ขาดส่งเพราะเหตุผลอะไร บางครั้งลูกหนี้ ต้องการผ่อนชำระทุกต้นเดือน แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมไปเก็บเงิน หรือไปเก็บแต่ไม่ตรงเวลาที่นัดหมาย หรือบางครั้งเจ้าหนี้ชอบพูดจาเสียดสีลูกหนี้ด่าพ่อล่อแม่ลูกหนี้ ลูกหนี้ก็เลยถือโอกาสเบี้ยวเลย เมื่อเรารู้ประวัติและพฤติกรรมของลูกหนี้โดยละเอียดแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนักทวงหนี้ต้องเป็นนักกลยุทธ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ ในการทวงหนี้ให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมของลูกหนี้ พฤติกรรมของลูกหนี้ หมายรวมถึง ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ความรู้ทางกฎหมาย การศึกษา ความเป็นไปได้ ธุรกิจของลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งช่องทาง ทางธุรกิจของลูกหนี้ นักทวงหนี้ที่ดี จะต้องเอาข้อมูลดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นมาประมวลแล้วออกแบบกลยุทธ์ให้กเหมาะสมในการทวงหนี้ จึงประสบความสำเร็จ สิ่งต่อไปที่ต้องทำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การกำหนดคนเข้ามาทำหน้าที่ในการทวงหนี้ จะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ที่เหมะาสมกับลูกหนี้แต่ละราย เช่น ลูกหนี้มีความรู้สูง การทวงหนี้ประเภทนี้ต้องใช้คนที่มีการศึกษาพอสมควร และต้องเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายเป็นอย่างดี หากไม่มีประสบการณ์ตอบโต้กับลูกหนี้จะมีปัญหา กล่าวคือ จะเถียงสู้ลูกหนี้ไม่ได้ พูดอะไรไปลูกหนี้ก็สวนกลับมาหมด เช่น หลักฐานขาดอายุความแล้ว คุณไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก เป็นต้น การตอบโต้ลูกหนี้ประเภทนี้ ต้องใช้เทคนิคดังนี้ เช่น คุณไม่ได้เรียนจบกฎหมายโดยตรง คุณเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมาย กรณียังไม่ขาดอายุความ และคุณจ่ายเช็คเด้ง คุณสามารถถูกจับได้ทันที ไม่เชื่อคุณลองถามทนายคุณดู หากตกลงกันไม่ได้ คุณรู้ไหม คุณจะต้องถูกจับตัวเข้าคุก ดีไม่ดีตำรวจอาจจะไม่ให้คุณประกันตัว นอกจากนั้น หากเจ้าหนี้ไม่ยอม คุณจะต้องถูกยึดทรัพย์ จะทำให้คุณอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขา ถึงตอนนั้นแล้ว เจ้าหนี้ก็ไม่คุยกับคุณแล้ว คุณก็มีแต่เสียกับเสีย ที่ผมบอกว่ามีเสียกับเสียหมายถึงว่าอะไร หมายถึงเสียหน้า เสียเงิน เสียชื่อ เสียผู้เสียคน เสียค่าทนาย เสียเครดิต เป็นต้น

::::T o p

กรณีตัวอย่างการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ


      ประเภทของหนี้สินแยกออกเป็น คดีทางแพ่ง คดีทางอาญา คดีทุนทรัพย์มาก คดีทุนทรัพย์น้อย ยกตัวอย่างการทวงหนี้รายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านเคมีภัณฑ์และเกษตรกรรม มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เอ่ยชื่อคุณก็รู้จักเจ้าหนี้รายนี้ถูกบริษัทคนไทยเบี้ยวเงินประมาณล้านกว่าบาท ผมส่งคนไปทวงหนี้ไปทีไรลูกหนี้ก็อ้างว่าไม่มี ลูกน้องผมมารายงานผมบอกว่า นายผมหมดปัญญาแล้ว ช่วยผมทีเถอะ ช่วยสอนวิทยายุทธ์ภาคพิสดารให้ผมหน่อย ผมหันหน้าไปมองลูกน้องผม เห็นหน้าเศร้าๆ ก็เลยให้ลูกน้องเล่าเรื่องให้ผมฟัง พอเล่าเรื่องให้ผมฟังเรียบร้อย ผมก็ถึงบางอ้อเลย เพราะอะไรทราบไหมครับ หนี้สินรายนี้มีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากลูกหนี้ผิดนัดธนาคารต้องชดใช้แทน ผมเลยส่งลูกน้องผมให้เดินทางไปบีบเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายธนาคารก็โยกโย้บ่ายเบี่ยงไปเรื่อย ไปก็ไม่รู้กี่ครั้งจนลูกน้องผมถอดใจและมาขอคำปรึกษาจากผม ตอนแรกผมไม่อยากช่วยลูกน้องผม แต่สุดท้ายก็สงสารมัน ผมก็เลยบอกว่า ให้ทนายของผมพิมพ์คำฟ้องขึ้นมาฉบับหนึ่งเอาไปยื่นให้แบงก์ คุณรู้ไหมวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้น ฝ่ายกฎหมายธนาคารรีบโทรแจ้งมาหาผมบอกว่า ไม่น่ารีบฟ้องขนาดนี้เลย นายด่าผมเละเลย คุณทำให้ผมเดือดร้อน ทำให้ธนาคารเสียชื่อเสียง ทุกวันนี้ก็เพิ่มทุนยากอยู่แล้ว และตบท้ายว่า คุณรีบมารับแคชเชียร์เช็คไปเลย เท่ากับว่างานนี้เป็นอันเกม ตัวอย่างที่ 2 การทวงหนี้เถ้าแก่ใหญ่บริษัทรับเหมาชื่อดัง ลูกหนี้รายนี้หาตัวยากชมัด โกงซัพพลายเออร์ ตั้งแต่ตะปูไปจนถึงเสาเข็ม ค่าแรงพนักงาน พูดหยาบ ๆ โกงครบวงจร ลูกน้องผมปวดหัว มาปรึกษาผม ผมบอกว่ามันว่าไงรู้ไหมครับ มึงต้องหาตัวเถ้าแก่ใหญ่ให้ได้ ลูกน้องผมตอบว่า ไม่รู้แม่งไปอยู่ไหน ไม่รู้ไปซุกอยู่รูไหน ผมบอกว่า มึงส่งนักสืบไปเฝ้าที่บ้านมัน 24 ชั่วโมง หาตัวมันให้เจอ ไปทวงมันในสนามกอล์ฟเลย วิธีการที่ผมว่าเป็นผล ลูกน้องผมเจอมันจนได้ มันกลับบ้านตี 2 อาบน้ำ แต่งตัว ตี 4 มันออกจากบ้าน ลูกน้องผมขับรถตามไปทันทีที่สนามกอล์ฟแถวรามอินทรา พอรู้ว่ามันตีกอล์ฟ ผมบอกลูกน้องผมให้ไปขอแรงตำรวจท้องที่มาคนหนึ่ง ประกาศเรียกมันเลยบอกว่ามีเรื่องด่วน พอมันมาเท่านั้นเอง เราเปิดสงครามการทวงหนี้เลย ลูกน้องผมเล่าให้ฟังว่า หน้ามันถอดสีเห็นได้ชัดเลย พอมันเพรี่ยงพล้ำ ลูกน้องด่าว่ามันรุนแรงเสียๆ หายๆ ว่ามันตั้งใจโกง คนได้ยินกันทั้งสโมสร วิธีการของผมได้ผลจริงๆ มันยกมือไหว้เลย แล้วบอกว่าพูดเบาหน่อยอายคนและไปคุยในห้องส้วม สุดท้ายจ่ายเช็คมาเป็นอันจบเรื่อง อีกตัวอย่างหนึ่ง ลูกหนี้ตัวแสบไม่เคยกลับบ้านเลย เหลือแต่เมียและลูก ลูกหนี้ประเภทนี้สร้างความปวดหัว มือไม่ถึงทวงไม่ได้ ปากไม่จัดก็ทวงไม่ได้ งานนี้ผมให้ลูกน้องไปทวงกับเมียมัน มันบอกเรื่องของผัวกูไม่เกี่ยว กูไม่รู้เรื่อง กูไม่ได้เอาเงินมา มันพูดแบบหน้าด้านๆ ไม่กลัวบาปกลัวกรรม ด่ามันเท่าไหร่ หน้ามันหนา มันไม่รู้สึก แถมบอกว่า มีคนมาทวงกูทุกวันและก็ท้าให้ฟ้องอีกด้วย งานนี้ ลูกน้องผมปวดขมับ บอกว่านายทำไงดี ผมบอกว่า ลูกหนี้ประเภทนี้ต้องประจาน เช่น ตอนเช้าไปจ่ายตลาด ไปทวงมันกลางตลาดเลย ด่ามันให้เสียเลย แม้งานนี้เรียบร้อย หน้ามันเหลือ 2 หุน ดูไม่จืดเลย ผมยังนึกหน้ามันออกเลย มันรีบกลับบ้าน แล้วเตรียมเงินเตรียมทองจ่ายผมเลย มันด่าผมเสียหมาเลย มันบอกว่า ผมเล่นแรง ผมบอกว่า ผมทำตามหน้าที่ ต้องขอโทษด้วย วันหน้าอย่าลืมใช้บริการผมนะ ถ้าคุณถูกเบี้ยว อีกตัวอย่างหนึ่ง ลูกหนี้บริษัทรับเหมา รับงานราชการต้องสืบให้รู้ว่ารับงานที่ไหน แล้วเข้าไปก่อกวนร้องเรียนแบบนี้ไม่นานต้องจ่ายแน่ เพราะประวัติเสื่อมเสีย ราชการไม่เอา เมื่อเจอลูกหนี้ต้องขู่ลูกหนี้ว่า ถ้าคุณไม่จ่ายผมจะเอาคำสั่งศาลมาระงับเงินที่ส่วนราชการทันที คุณต้องมีประวัติเสื่อมเสีย ราชการจะขึ้นบัญชีดำคุณ คุณจะอับอายขายขี้หน้าให้รีบจ่ายเป็นการด่วน หากไม่จ่ายเดือดร้อนแน่ คนอย่างผมไม่เคยขู่ใคร พูดแล้วต้องทำ ไม่ต้องท้าผม ถ้าใช้มุขนี้โดยทั่วไปลูกหนี้ยอมจ่ายสถานเดียว

::::T o p

ปริมาณของผู้ใช้บริการต่อปี


      ในแต่ละปีมีคนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 500 ราย บางปีเป็น 1,000 ราย รายเล็กรายน้อยสารพัด โดยทั่วไปแล้วผมจะรับจ้างทวงตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จนถึงร้อยล้านพันล้าน หนี้มากๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้าง กว่าจะทวงหนี้เสร็จต้องใช้เวลาหลายปี เดินทางไปบริษัทลูกหนี้จนรองเท้าสึก แต่ค่าแรงก็คุ้มหรอก โดยทั่วไปคิดตั้งแต่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันลูกค้าผมส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ คุยกันง่ายตกลงกันง่าย รักษาสัญญา ค่าแรงดี มารยาทดี ทำได้จ่ายได้ ถ้าเป็นลูกค้าคนไทยต่อรองเยอะเหลือเกิน ใจไม่ถึงกว่าจะตกลงจ้างกันได้คุยกันเป็นเดือน จนบางทีไม่อยากคุยด้วย แนวโน้มในอนาคตลูกค้าผมคงมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องหาคนงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ลูกจ้างบริษัทผมส่วนหนึ่งไม่มีเงินเดือน บางงานรับมาแล้วส่งต่อ ในอนาคตหนี้สินยิ่งมากมายทำกันไม่หวาดไหว

::::T o p

หัวใจสำคัญของธุรกิจ


      ถ้าคุณจะเปิดบริษัทรับจ้างทวงหนี้ คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. ตัวคุณเองจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้รอบตัว ประสบการณ์ในการทวงหนี้อย่างน้อยสัก 1,000 คดี เคยทวงหนี้ทุกประเภทเงินน้อย เงินมาก
      2. คุณจะต้องมีลูกน้องที่มีประสบการณ์ มีฝีมือ ฝีปากกล้า โกหกตอแหล พริ้วได้ทุกสถานการณ์หลายๆ คน
      3. ลูกน้องคุณจะต้องมีหลายแบบ เพราะการทวงหนี้แต่ละแบบไม่เหมือนกัน ที่สำคัญลูกน้องคุณต้องไม่ใช่คนโลภ เพราะงานทวงหนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับเงินจำนวนมาก เพราะฉะนั้น ต้องมีจรรยาบรรณและต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มิฉะนั้นลูกน้องคุณและตัวคุณอาจติดคุก
      4. คุณจะต้องรู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ เช่น ตำรวจ ไปรษณีย์ สำนักงานเขต เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้ รวมทั้งคุณต้องเป็นนักสืบ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนเพื่อแกะรอยลูกหนี้
      5. ศิลปะในการเจรจาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเจรจาหนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวาทศิลป์ในการเจรจา ต้องรู้เขารู้เรา การเจรจาต้องไม่ทำให้ลูกหนี้รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบ ต้องทำให้ลูกหนี้มีความรู้สึกว่า เรามาช่วยลูกหนี้ หากการเจรจาหนี้สำเร็จ ลูกหนี้จะได้ประโยชน์สูงสุด หากการเจรจาล้มเหลว ลูกหนี้จะเสียหาย ไม่ได้อะไรเลย ศิลปะการเจรจาต้องเริ่มจากการเจรจาที่เป็นมิตร ไม่ควรเริ่มด้วยวิธีการที่รุนแรง ควรเพิ่มน้ำหนักความรุนแรงให้สอดคล้องกับการตอบสนองของลูกหนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักทวงหนี้ต้องใช้ประสบการณ์อันยาวนาน การวิเคราะห์ การใช้กลยุทธ์

      สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า ข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งกลั่นกรองมาจากประสบการณ์แบบเท้าติดดิน ตลอดเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา น่าจะมีประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลาย ผมอยากฝากไปถึงธนาคารและบริษัทเงินทุนที่ทวงหนี้อยู่ทุกวันนี้ว่า การใช้พนักงานทวงหนี้ มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่มืออาชีพ การทวงหนี้ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้นักทวงหนี้มืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่เอาเสมียนมาทวงหนี้ สิ่งสำคัญถ้าจะให้ทวงหนี้สำเร็จจะต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมถึง การกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน

::::T o p

คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคลากรที่จะทำงานด้านเร่งรัดหนี้สิน


      1. มีไหวพริบเชาว์ปัญญาดี
      2. มีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี
      3. เป็นคนละเอียดรอบคอบ
      4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
      5. รู้เส้นทางคมนาคม เป็นอย่างดี ทุกตรอก ซอกซอย ทางลัด ทางตรง รู้จักสถานที่ราชการเป็นอย่างดี
      6. ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ได้ดี ขับรถเร็วหรือซิ่ง (เวลาถูกลูกหนี้ไล่ยิงจะได้หนีทัน)
      7. มีวาทศิลป์เป็นเลิศ ลื่นไหลเหมือนศรีธนญชัย (พูดจนลิงหลับ, กระล่อนปิ้นป้อน, โกหกตอแหล)
      8. มีลักษณะเกี่ยวกับหน้าตาที่ดุ น่าเกรงขามหรือรูปร่างใหญ่
      9. พูดจาเสียงดังฟังชัด หนักแน่น เข้าตำราพูดน้อยต่อยหนัก
      10. การพูดจาต้องใช้คำถามนำ สามารถกำหนดและชี้นำลูกหนี้ให้คล้อยตามได้
      11. การพูดจาต้องเริ่มจากให้เกียรติลูกหนี้ และค่อยๆ แรงขึ้น (เหมือนเหนี่ยวไกปืน)
      12. เป็นคนกว้างขวาง ครอบจักรวาล เออออห่อหมกไปได้ทุกเรื่อง
      13. ทันเกมลูกหนี้ ต้องรู้จักพูดดักคอลูกหนี้ ต้องจับโกหกลูกหนี้ได้
      14. บุคลิกภาพคล่องแคล่วว่องไว กระตือรือร้น ตอบโต้ลูกหนี้ได้ทันควัน
      15. อดทนไม่เป็นคนขี้เบื่อ, ใจเย็นต้องรับฟังลูกหนี้ก่อน, ไม่โมโหง่าย, จับจุดอ่อนของลูกหนี้ให้ได้
      16. เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย, นิสัยออกนักเลงหน่อย ๆ, ไม่กลัวการท้าทายจากลูกหนี้, ไม่กลัวการข่มขู่จากลูกหนี้, ไม่กลัวอิทธิพลหรือคนมียศฐาบรรดาศักดิ์
      17. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายเป็นอย่างดี เช่น ฐานความผิด, ขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมายแพ่งและอาญาโดยละเอียด และนำเสนอให้ลูกหนี้ เห็นผลดีผลเสียของการชำระหนี้ และไม่ชำระหนี้, จุดจบของการเบี้ยวหนี้, แสดงให้ลูกหนี้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษว่านรกสวรรค์มีจริงในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า (นรกชาตินี้คือ ติดคุกติดตะราง ถูกสาบแช่งจากสังคม, ถูกตั้งข้อรังเกียจจากเพื่อนบ้าน, ถูกประณามว่าเป็นคนขี้โกง, อยู่อย่างหลบๆ ซ่อน ๆ ไปไหนมาไหนต้องระวังตัว ว่าจะมีคนมาทวงหนี้ ให้เสียหน้ามาจับตัวไปขังคุก, มาด่าเสียๆ หาย ๆ เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล)
      18. ต้องมีความสามารถในการสืบสวนสอบสวนแบบตำรวจหรือนักสืบ (เพื่อขยายผลในการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้หาตัวลูกหนี้ หาสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกหนี้โดยใกล้ชิด)
      19. มีความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรธุรกิจหรือธรรมชาติของลูกหนี้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของลูกหนี้ เช่น เวลาออก, เวลาเข้าทำงาน, เวลาที่เข้าประชุม, เวลากลับบ้าน, เวลาออกจากบ้าน, ช่วงเวลาพักผ่อนในวันหยุด, เวลารับลูกจากโรงเรียน, ผลประกอบการ-ต้นทุน-ผลกำไรของกิจการ
      20. การหาข่าว การหาข้อมูลลูกหนี้, การวางสายลับ, การประเมินประมวลการกลั่นกรองข่าว, การเลือกแหล่งข่าว การปลอมตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
      21. เป็นคนตรงต่อเวลา เมื่อนัดหมายกับลูกหนี้ต้องไปให้ตรงเวลา
      22. ต้องไม่เป็นคนเชื่อคนง่าย ไม่ใจอ่อน ไม่ใช่คนขี้สงสารคน
      23. ไม่เป็นคนเพ้อเจ้อ ไร้สาระ พูดแต่เรื่องหนี้ค้างชำระ
      24. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่รับสินบน ไม่เป็นคนโลภ
      25. เป็นคนขยัน (คนขี้เกียจทำงานนี้ไม่ได้) สู้งานหนัก, งานจำเจ, ตากแดดตากฝนได้, หนักเอาเบาสู้ เนื่องจากการทวงหนี้ต้องเดินทางไปหาลูกหนี้หลายคนต่อ 1 ราย

::::T o p

การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนที่จะไปทำการเร่งรัดหนี้สิน


      1. เอกสารที่แสดงรายการเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชำระจนถึงปัจจุบันเช่น เช็ค, ใบคืนเช็ค, ใบวางบิล, ใบส่งของ, ใบสั่งซื้อ, สัญญาว่าจ้าง, สัญญาซื้อขาย, เอกสารดังกล่าวต้องมียอดเงินสอดคล้องกับจำนวนหนี้ค้างชำระ ถ้าจะให้ดีควรมีการสรุปรายละเอียดให้ชัดเจน มีใบปะหน้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของลูกหนี้ เพื่อขจัดและลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมูลหนี้และจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ
      2. เอกสารแสดงรายการเกี่ยวกับยอดเงินที่ถูกลูกหนี้ชำระมาแล้วทั้งหมดโดยละเอียด เช่น วัน, เวลา, จำนวนเงิน, ชำระเป็นเช็คหรือเงินสด, ใครเป็นคนชำระ, ใครเป็นคนรับเงิน, มีการโอนเงินหรือไม่มีอย่างไร, มีเช็คคืนมาก่อนหน้านี้หรือไม่, มีการเปลี่ยนเช็คหรือไม่อย่างไร กี่ครั้ง, ใครเป็นคนเปลี่ยนเช็ค, เช็คที่ลูกหนี้ชำระมาเป็นธนาคารอะไร, สาขาอะไร บัญชีปิดแล้วหรือไม่อย่างไร
      3. ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายที่ประสงค์จะเรียกร้องจากลูกหนี้ คิดจากเงินต้นจำนวนใด นับแต่วันที่เท่าใด ใช้สิทธิจากสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายใดเป็นเกณฑ์ ก่อนหน้านี้มีการชำระค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยมาบ้างแล้วหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นคนรับชำระมีหลักฐานหรือไม่อย่างไร
      4. ภาพถ่ายลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด, นามบัตรลูกหนี้ ลูกน้องของลูกหนี้ เช่น เลขานุการ, คนดูแลธุรกิจแทนลูกหนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี, คนที่มีอำนาจตัดสินใจของลูกหนี้, เบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี้โดยละเอียด, ที่อยู่โดยละเอียด ของลูกหนี้ทั้งปัจจุบันและตามทะเบียนบ้าน, ชื่อที่อยู่ของสามีภรรยาลูกหนี้ ทั้งเมียหลวง เมียน้อย พร้อมแผนที่บ้านและที่ทำการบริษัทของลูกหนี้โดยละเอียด
      5. ช่วงเวลาที่จะพบตัวลูกหนี้ เช่น เวลาเข้า-ออกจากที่ทำงาน, บ้าน
      6. พาหนะที่ลูกหนี้ใช้ เช่น รถยนต์อะไร, สีอะไร, ยี่ห้ออะไร, หมายเลขทะเบียน, ใช้รถยนต์กี่คัน ขับรถยนต์ด้วยตนเองหรือมีคนขับรถ, ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์คันใด, ในแต่ละวันลูกหนี้เดินทางไปที่ใดบ้าง
      7. ประเภทธุรกิจของลูกหนี้, ฐานะทางการเงินเท่าทีทราบพอสังเขป เหตุใดธุรกิจของลูกหนี้จึงมีปัญหาทางการเงินหรือสภาพคล่อง, มีธุรกิจกี่ประเภท, ขาดทุนทุกกิจการหรือไม่, อนาคตของธุรกิจลูกหนี้เป็นอย่างไร มีใครมาร่วมลงทุนกับลูกหนี้หรือไม่
      8. เหตุผลในการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้มาจากอะไร เช่น เก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ ไม่มีวินัยทางการเงิน เช่น ใช้เงินผิดประเภท, ติดผู้หญิง, ชอบเที่ยว, ติดนักร้อง, มีเมียหลายคน อ้างว่าสินค้าผิดสเปคหรือสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งสินค้าล่าช้า สินค้าชำรุด พนักงานฝ่ายขายหรือพนักงานเก็บเงินของเจ้าหนี้เก็บเงินไปแล้ว ไม่นำส่งเจ้าหนี้ ต้องการให้เจ้าหนี้ลดยอดหนี้ ต้องการขยายเวลาชำระหนี้ ต้องการขอลดราคาสินค้าในกรณีเป็นธุรกิจบริการอ้างว่าทำงานล่าช้า ผลงานไม่เป็นไปตามที่ลูกหนี้ว่าจ้าง ใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือคนงานที่ไม่มีประสบการณ์มาทำงานให้ลูกหนี้ พนักงานของเจ้าหนี้พูดจาเหยียดหยามลูกหนี้ ไม่ไปเก็บเงินให้ตรวจตามเวลาที่นัดหมาย ไม่ชอบวิธีการทวงหนี้ของเจ้าหนี้ เป็นต้น
      9. อายุความ ต้องตรวจดู อายุความที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ขาดอายุความหรือยัง เช่น อายุความ ซื้อขาย, เช็ค, ตั๋วเงิน, จ้างทำของ, ตัวแทนนายหน้า, หุ้นส่วนบริษัท, แลกเปลี่ยน, ให้เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, รับขนสินค้า, กู้ยืม, ฝากทรัพย์, จำนำ, จำนอง, เก็บของในคลังสินค้า, ประนีประนอมยอมความ, บัญชีเดินสะพัด, ประกันภัย, ครอบครัว, มรดก, อายุความที่กล่าวมาต้องดูทั้งทางแพ่งและอาญา ถ้าเป็นคดีอาญาต้องดูว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาได้ เช่น ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4, ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ เป็นต้น หรือสามารถดำเนินคดีแพ่งได้หรือไม่ เช่นฟ้องแพ่งได้ ลูกหนี้กลัวเสียชื่อเสียง ลูกหนี้กลัวเมียรู้ กลัวถูกดำเนินคดี อายชาวบ้าน กลัวเสียหน้า กลัวพ่อแม่รู้ กลัวอิทธิพล กลัวตาย กลัวทางราชการรู้ กลัวคู่ค้ารู้ กลัวคนในวงการรู้ กลัวซัพพลายเออร์รู้ กลัวลูกค้ารู้เรื่อง กลัวธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้รู้ หรือกลัวแบงค์ไม่ปล่อยเงินกู้ กลัวเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กลัวคนในหมู่บ้านรู้หรือกลัวคนข้างบ้านรู้ กลัวถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล กลัวว่าต้องไปขึ้นศาล กลัวตำรวจ กลัวติดคุกติดตะราง กลัวเข้าคุก กลัวลูกเมียเดือดร้อน กลัวคนทั่วไปกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกง กลัวถูกเรียกค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น กลัวเสียค่าทนายความ กลัวว่าในอนาคตจะค้าขายลำบากและไม่สามารถซื้อสินค้าได้อีกจากเสียเครดิต
      10. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ โดยหนังสือมอบอำนาจต้องระบุขอบเขตอำนาจในการเป็นตัวแทนเจรจาประนีประนอมเกี่ยวกับหนี้สินที่ชัดเจน รวมทั้งอำนาจในการรับผิดชอบชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ ถ้าหนังสือมอบอำนาจไม่ระบุอำนาจหน้าที่ดังกล่าวจะมีปัญหามากเริ่มตั้งแต่ไม่ยอมเจรจาด้วย ไม่ยอมพบ ไม่ยอมชำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เกรงว่าผู้ทวงหนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้และอาจเป็นการชำระหนี้ผิดตัวเป็นต้น การมอบอำนาจต้องมอบอำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องดูในหนังสือรับรองการจดทะเบียน ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนบริษัท มีเงื่อนไขการลงนามอย่างไร มีกรรมการกี่คนลงลายมือชื่อ ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นต้น และที่สำคัญต้องติดอากร 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร
      11. เอกสารการตอบโต้ทางการค้าระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยละเอียด เช่น การคัดค้านราคาที่ซื้อขาย สินค้า การแจ้งบกพร่องเกี่ยวกับสินค้าและหรือบริการที่ขายหรือว่าจ้าง การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน การขอเปลี่ยนสถานที่รับชำระเงินหรือวิธีการในการชำระเงิน การขอใบรับประกันสินค้า การขอให้แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานหรือสินค้า การนัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการทำงาน ปัญหาความไม่พอใจที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปเป็นข้อมูลประกอบการทวงหนี้
      12. ประวัติการทวงหนี้ที่ผ่านมาโดยละเอียด ใครเป็นคนดำเนินการ มีคนดำเนินการกี่คน ฝ่ายขาย ที่ขานสินค้าให้กับลูกหนี้ชื่ออะไร ลูกหนี้เป็นหนี้บุคคลภายนอกหลายรายหรือไม่ หนังสือทวงถามของเจ้าหนี้ที่ผ่านมา

::::T o p

การทำ Zoning ของลูกหนี้ให้ง่ายต่อการติดตาม


      1. แยกตามถนน ในกรณีในเขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล, เขตเทศบาล และในเขตชุมชน
      2. อำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน-เลขที่บ้าน-หมู่ ใช้สำหรับการติดตามหนี้ในต่างจังหวัด ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อย
      3. อาชีพของลูกหนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาในการไม่ชำระหนี้ เนื่องจากคนอาชีพเดียวกัน จะมีปัญหาใกล้เคียงกัน เช่น ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
      4. ตามเพศ - ตามอายุ - ปัญหาจะคล้ายคลึงกัน
      5. ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์สูง ทุนทรัพย์ต่ำ จะมีปัญหาต่างกัน

::::T o p


วิธีดำเนินการ | กรณีตัวอย่าง | ปริมาณผู้ใช้บริการ | หัวใจสำคัญของธุรกิจ | คุณสมบัติของบุคลากร |
การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนดำเนินการ | การทำ Zoning ลูกหนี้

Previous | Next
ง า น เ ร่ ง รั ด ห นี้ สิ น